Hem

Vi erbjuder även och är behjälpliga med


 • Alkohol- och drogutredning
 • Neurologiska utredningar
 • Arbetsterapeuter
 • Kognitiv terapi
 • Medicinska kontakter
 • Barnmorskor
 • Sjuksköterskor
 • Programmet Kriminalitet som livsstil
 • Skuldsaneringshjälp
 • Sorgebearbetning
 • Urinprov/blodprov
 • Återfallsprevention
 • Hämtning av klient vid frisläpp från anstalt
 • Hämtning av klient vid påbörjad insatts


En ny start

Catena Stöd & Utveckling är en avhopparverksamhet som arbetar rikstäckande med att hjälpa och stötta personer som vill lämna organiserade gäng och kriminella nätverk och lägga grunden till en ny identitet. Vi hjälper människor att bygga ett nytt socialt liv och att bli delaktiga i samhället. 


Catena Stöd & Utveckling jobbar även med kvinnor i våldsutsatta relationer och målgruppen kvinnor i sin helhet. Vi har specialistsjuksköterskor och barnmorskor kopplade till verksamheten för att kunna möta denna målgrupp på bästa sätt. Vi har jobbat med våld i nära relationer och har bra erfarenhet av att göra hot och riskanalyser för alla våra klienter.

Vill du hoppa av eller lämna en destruktiv miljö?

Vi på Catena arbetar med de personer som vill lämna kriminella gäng och kriminella nätverk. Catena arbetar också med att stötta de kvinnor och individer som lever i våld i nära relationer. Kontakta oss för rådgivning och information om hur ni skall gå tillväga till en nystart. 

 

kontakt@catenautveckling.se eller 073-142 70 68

Individ anpassad avhopparverksamhet

 • Individuellt anpassat stöd för den som vill lämna kriminella grupperingar
 • Eget boende i lägenhet, tillfälligt eller med möjlighet till förstahandskontrakt vid fullföljd insats
 • Skyddat boende
 • Stöd vid återanpassning till samhället 
 • Klientcoacher 
 • Stöd för anhöriga
 • SPUT (Social Psykiatriska Utrednings Teamet) Neurologiska utredningar, Beroendeläkare
 • FREDA
 • Arbete kring våld i nära relationer
 • Bedömningar av hotbild och skydd

Samarbetspartners