Hem

Catena stöd & utveckling

En Avhopparverksamhet

I rätt sammanhang och med rätt förutsättningar kan alla människor lyckas med att förverkliga sina drömmar och leva ett liv bortom destruktivitet och utsatthet. Vi har en tro på individens möjlighet att vilja utvecklas och förmåga att taget ansvar. 

Catena - En Avhopparverksamhet

Vår verksamhet 


Catena stöd och utveckling är en avhopparverksamhet som arbetar rikstäckande med att stötta män och kvinnor som vill lämna organiserade gäng och kriminella nätverk, för en att lägga grunden till en ny identitet. Vi hjälper individer att bygga upp ett nytt socialt liv och att bli delaktiga i samhället. Gällande kvinnor samarbetar Catena med vår syster organisation Protinus Stöd & Skyddat Boende.


Stödet är anpassat efter individens personliga behov och är baserad på nationellt och internationellt erkända och framgångsrika metoder. Catenas personal har mångårig kunskap och erfarenhet av att arbeta med personer som befinner sig i destruktiva miljöer.


Vid placering finns vi behjälpliga med 24/7 hämtning av klient.

Catena stöd och utveckling

Vårt team består av verksamhetsansvarig samt kontaktpersoner med tidigare erfarenhet från olika destruktiva miljöer parallellt. Tillsammans har vi en bred kompetens och kunskap samt många års erfarenhet av arbete med personer som befinner sig i utanförskap.


Vi samarbetar också med ett stort nätverk av psykoterapeuter, psykiatriker med flera som vi kan ta in vid behov. För att kunna skräddarsy våra insatser utifrån varje individs särskilda behov samarbetar vi också med andra aktörer med syfte att samordna och effektivisera vården för den enskilde. Catena samarbetar med Sarah Moghadasi på Vigilo Advokatbyrå och har möjlighet att bistå med juridiskt stöd och kompetens, Catena samarbetar också med Kronor och Ören Skuldsanering för rådgivning och hjälp i frågor kring skuldsanering och kronofogden. 


Vi erbjuder en tillhörighet och en miljö där klienter får möjlighet att steg för steg bygga upp en ny trygg tillvaro och göra upp med sitt förflutna. Catena stöd och utveckling kan hjälpa till med praktiska bitar som; sysselsättning (arbete, studier eller praktik), kontakt med myndigheter, återtagande av körkort och liknande.


Vårt arbete bygger på individens egen motivation och innan beslut om eventuell insats träffar vi alltid de individer som eventuellt är intresserade av vårt stöd, för att på så sätt göra en bedömning av huruvida Catena är det bästa valet för just dem.


Catena stöd och utveckling samarbetar även med Protinus stöd och skydd som också är en rikstäckande verksamhet, som fokuserar på att ge stöd och skydd åt kvinnor och familjer i behov av skydd.

Det här ingår i vårt grundutbud

 • Bedömningar av hotbild och skydd
 • Individuellt anpassat stöd för individ som vill lämna kriminella grupperingar
 • Skyddat boende och möjlighet till eget boende vid fullföljd insats
 • Tillgång till klientcoacher för dagligt stöd till återanpassning
 • Stöd för anhöriga och metoder för arbete i våld i nära relationer
 • Tillgång till multikompitent team
 • Tillgång till KRIM programmet, Återfallsprevention
 • Tillgång till CRA behandling, PTSD behandling
 • Tillgång till metoder som LEGEND
 • Tillgång till psykiatriker och neuropsykiatrisk utredning
 • Tillgång till obligatorisk terapi
 • Tillgång till urinprov

Kvalitet och Säkerhet


Dokumentation

All dokumentation sker i vårt journalsystem Infsoc i enlighet med SOFS 2014:5.


Insatser och planering sker i enlighet med vårdplan från uppdragsgivare.


Uppdragsgivare

Catenas uppdrag kommer i från socialtjänsten.


Kvalité

Catena har ett upparbetat kvalitetsledningssystem och bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla och säkra verksamhetens kvalité enligt SOFS 2011:9. 


IVO tillstånd

Stödboende

Tillstånd att bedriva för enskild verksamhet enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL, att bedriva stödboende.