Om oss

OM OSS
Verksamhetsansvarig


 Jenny - 0731427068

 Email - jenny@catenautveckling.se


Vid en förfrågan kontakta vår verksamhetsansvarige så återkomma vi till er så fort som möjligt.

Catena Stöd & Utveckling är en avhopparverksamhet som arbetar rikstäckande med att hjälpa och stötta personer som vill lämna organiserade gäng och kriminella nätverk och lägga grunden till en ny identitet. Vi hjälper människor att bygga ett nytt socialt liv och att bli delaktiga i samhället. 


Catena Stöd & Utveckling jobbar även med kvinnor i våldsutsatta relationer och målgruppen kvinnor i sin helhet. Vi har specialistsjuksköterskor och barnmorskor kopplade till verksamheten för att kunna möta denna målgrupp på bästa sätt. Vi har jobbat med våld i nära relationer och har bra erfarenhet av att göra hot och riskanalyser för alla våra klienter.


Catena sammarbetar med Vigilo Advokatbyrå där vi har direkt kontakt med advokat Sarah Moghadasi, sarah@vigiloab.se

Sarah har juristexamen vid Uppsala universitet med inriktning mot humanjuridik. Har arbetat på skyddat boende och är verksam i kvinnojour. Talar även flytande persiska.


Catenas team består av verksamhetsansvarig samt kontaktpersoner med tidigare erfarenhet från olika destruktiva miljöer parallellt. Tillsammans har vi en bred kompetens och kunskap samt många års erfarenhet av arbete med personer som befinner sig i utanförskap.


I arbetsgruppen finns bland annat kompetens inom KBT, kriminalitetsprogram drog och alkohol, konflikt- och krishantering, medling och FaR. 


Catena samarbetar också med ett stort nätverk av psykoterapeuter, psykiatriker m fl. som vi kan ta in vid behov. För att kunna skräddarsy våra insatser utifrån varje individs särskilda behov samarbetar vi också med andra aktörer med syfte att samordna och effektivisera vården för den enskilde.


Catena tillhandahåller en tillhörighet och en miljö där klienter får möjlighet att steg för steg bygga upp en ny trygg tillvaro och göra upp med sitt förflutna. Catena kan hjälpa till med praktiska bitar som; sysselsättning (arbete, studier eller praktik), kontakt med myndigheter, återtagande av körkort m.m.  


Catenas arbete bygger på personens egen motivation och innan beslut om eventuell insats träffar vi alltid de individer som eventuellt är intresserade av vårt stöd, för att på så sätt göra en bedömning av huruvida Catena är det bästa valet för just dem.