Tjänster

TJÄNSTER
Grundläggande tjänster - Avhopparverksamhet


 • Individuellt anpassat stöd för den som vill lämna kriminella grupperingar - Ett avhopp
 • Eget boende i lägenhet, tillfälligt eller med möjlighet till förstahandskontrakt vid fullföljd insats
 • Skyddat boende
 • Stöd vid återanpassning till samhället 
 • Klientcoacher 
 • Stöd för anhöriga
 • SPUT (Social Psykiatriska Utrednings Teamet) Neurologiska utredningar, Beroendeläkare
 • FREDA
 • Arbete kring våld i nära relationer
 • Bedömningar av hotbild och skyddVarje insats individanpassas efter den enskildes behov då alla klienter är unika och behöver sin egen planering för att ta sig till målet. 

 

Vi individanpassar insatsen efter klienten med ett eget boende med kontaktperson beroende på x antal timmar och x antal träffar i veckan utifrån önskemål från uppdragsgivaren. Vi samarbetar med olika hyresvärdar och har ett begränsat antal lägenheter med möjlighet till förstahandskontrakt.


Vi rekommenderar ett 18 månaders uppdrag via heldygnsupplägg där dom första 12 månaderna är till utgångs pris och dom efterföljande 6 månaderna till reducerat pris. Då ingår boende samt allt nedanstående utifrån klientens behov. Efter avslutad insats hos Catena Stöd och Utveckling erbjuder vi eftervård under 2 år där urinprov, lägenhetskontroller samt kontakt med klienten sker kontinuerligt. Denna tjänst är avgiftsfri.  Vid fullföljd 18 månaders insats + 2 års eftervård kan vi erbjuda ett förstahandskontrakt till våra klienter under förutsättning att alla kriterier är uppfyllda.


Vi samarbetar med Social Psykiatriska Utrednings Teamet (SPUT) och kan erbjuda Neurologiska utredningar för våra klienterna till en extra kostnad. SPUT tillhandahåller även beroendeläkare och andra specialister som är till förfogande i verksamheten.


Innehåll i Catenas uppdrag 


 • Dagligen träffar klienten sin kontaktperson och utgår ifrån dagens planering. Klienten träffar även KBT terapeut och eller drog- och alkoholterapeut minst en gång/vecka. Vi stöttar i att bryta kriminella tankemönster, bearbeta trauman och olika känslor, stärka motivationen m.m
 • Finns behovet kan Catena koppla klienten till en egen samtalskontakt (psykolog, psykoterapeut osv.) utanför avhopparverksamheten
 • Aktiviteter sker även under kvällar och helger, allt utifrån klientens behov
 • Sysselsättning, rutiner och arbetsträning. Vi har kontakt varje vardagsmorgon (helgerna planeras utifrån individens behov) för att starta upp dagen och lägga grunden för nya rutiner i vardagen. När klienten är redo söker vi tillsammans efter en studie-, praktik- eller arbetsplats
 • Motiverande samtal i planeringen för framtiden är en viktig del. 
 • Träning, gym eller annan fysikaktivitet efter klientens önskemål, fysisk träning är viktigt för måendet och det är bevisat att träning är effektivt för att reducera ångest och depression
 • Stöd i kontakt med myndigheter (som polis, socialtjänst, kriminalvård m.fl.), och andra vardagliga ärenden såsom kontakter med bank, sjukvård, återtagande av körkort m.m
 • Stöd i att uttrycka sig och sätta ord på sina erfarenheter
 • Hjälp att ta körkort
 • Vi samtalar även mycket om hälsosamma rutiner och vad kroppen behöver för att må bra, samt hur man planerar sin ekonomi och hur man lagar mat rent praktiskt (för den som behöver). 
 • Stöd i uppbyggande av socialt nätverk och nya positiva sammanhang/gemenskaper. Dels genom nya sociala relationer (fritidsaktiviteter) och dels genom återknytande av familjerelationer
 • En hållbar och trygg boendesituation är en av grundförutsättningarna för att kunna påbörja en förändringsprocess hos individen. Catena kan stötta klienten i att sköta sin bostad och hyresinbetalningar. Catena hjälper även klienten att registrera sig och betalar för köplatsen i önskad bostadskö
 • Stöd i vardagsekonomi, genomgång av budget t ex. Stöttning i att veckohandla och hushålla med resurser
 • Stöd i kontakten med kronofogden och skattemyndigheten om det finns skulder
 • Stöd i att planera för återbetalning av eventuella skulder och allmän planering av privatekonomi
 • Vid drogberoende används 12-stegsmetoden med därtill hörande självhjälpsmöten i kombination med motivationsarbete för att förebygga återfall
 • Möjlighet till individuella samtal med drogterapeut 
 • Tas regelbundet, vid positivt resultat skickas testet till labb för analys
 • Tatueringsborttagning vid behov 
 • Erbjuda stöd med familjerelationer 
 • Vid behov erbjuda tillgång till individuella studier  


Vi erbjuder även och är behjälpliga med


 • Alkohol- och drogutredning
 • Neurologiska utredningar
 • Arbetsterapeuter
 • Kognitiv terapi
 • Medicinska kontakter
 • Barnmorskor
 • Sjuksköterskor
 • Programmet Kriminalitet som livsstil
 • Skuldsaneringshjälp
 • Sorgebearbetning
 • Urinprov/blodprov
 • Återfallsprevention
 • Hämtning av klient vid frisläpp från anstalt
 • Hämtning av klient vid påbörjad insatts