Arbetssätt & metod

Arbetssätt & metod  Med avhoppare i vår verksamhet

Bedömning och kartläggning 


För att kunna genomföra en framgångsrik behandling inleder vi alltid med en gedigen bedömning och kartläggning av individens behov och förutsättningar. 

  • Vilken bakgrund har individen
  • Hur ser motivationen ut?
  • Finns det en hotbild?
  • Finns det ett missbruk?
  • Vilka är de positiva respektive destruktiva beteenden?
  • Hur ser familjesituationen ut?
  • Finns det speciella framgångsfaktorer?
  • Vilka intressen och förebilder har individen?
  • Är individen beredd att bli avhoppare?  


Utifrån klientens behov och förutsättningar så tar Catena stöd och utveckling fram en skräddarsydd och individanpassad handlingsplan hur en individ ska bli en avhoppare i vår verksamhet. 


Fyra faser för en ny framtid


Fas 1 - Relations- och trygghetsfasen

Det mest väsentliga inledningsvis är att skapa en relation med klienten, bygd på tillit och förtroende. Utan en tillitsfull relation sker inget påverkansarbete och mot bakgrund av vår erfarenhet vet vi att detta är en tidskrävande process.

 

Fas 2 - Meningsskapandefasen

Beroende på intresse och behov hos den unga vuxna kan denna fas innefatta fysisk träning, biobesök, matlagning eller friluftsaktiviteter. I den här fasen fokuserar vi på att öka praktiska förmågor som till exempel att klara av skolan, tvätta, laga mat, handla, ta hand om sin ekonomi och liknande. Meningsskapande fasen är en viktig del för att skapa en hållbar och långsiktig förändring.

 

Fas 3 - Framtidsfasen

Nu har klienten blivit redo för nästa fas. Här gäller det att bygga upp självkänslan och ha en orientering mot framtiden. Vanliga frågor som uppkommer är; vad vill jag göra med mitt liv, vad kan och vill jag arbeta med, vad kan jag studera, vad vågar jag hoppas på och hur når jag dit? Framtidsfasen fördjupar hållbarhet och långsiktigheten i klientens förändringsarbete.

 

Fas 4- Avslutningsfasen

I den här fasen har de unga vuxna visat att de kan ta ansvar för sig själv, sin ekonomi och sitt boende. Nu planerar verksamheten tillsammans med den unga vuxna och fastighetsföretaget för hur ett avslut ska se ut. Tillsammans upprättar man en plan om vad som ska ske och när.   

 

Utifrån klientens behov och förutsättningar så tar Catena stöd och utveckling fram en skräddarsydd och individanpassad handlingsplan.

Engagemang, uthållighet och framtidstro