Rapporter och artiklar

Rapporter & artiklar

Här finns artiklar och repotage om hur man kan lämna kriminalitet

Vägen ut ur gänget - manligheter, broderskap och svikna förhoppningar


Forskning och utvärdering inom Kriminalvården.

Tryckning: Kriminalvården Digitaltryck 2019.


Olika typer av kriminella grupper, alltifrån löst sammansatta nätverk till mer organiserade konstellationer, har uppfattats som ett växande problem i Sverige. Våldsamma gänguppgörelser där skjutvapen använts har under senaste åren varit frekvent förekommande. 


Rapporten är skriven av Torbjörn Forkby och Henrik Örnlind, Linnéuniversitetet samt Jari Kuosmanen, Göteborgs universitet. Jenny Kärrholm, chef forsknings- och utvärderingsenheten.


Ta del av rapporten här.

Orten bortom våldet - Pressentation på Barnrättsdagarna 


Ingvar Nilsson, Publicerad
2018-05-07


En nationalekonoms tankar kring gränsöverskridande samverkan som framgångsfaktor

Ingvar Nilsson är nationalekonomen som under 35 års tid studerat marginaliseringens ekonomi samt värdet av prevention, tidiga insatser och rehabilitering. Nyligen släppte han rapporten Orten bortom våldet och Rinkebymiljarden. Orten behöver inte vara det samma som förorten. Orten kan vara en plats men också ett sinnestillstånd, menar Ingvar. Orten är en plats där fattigdom och etnicitet ofta går hand i hand, där livslängden är kortare än i resten av landet och där arbetslösheten är hög. Finns det hopp? Går det att vända? Ingvar menar att det går men att vi måste våga avfärda enkla lösningar och istället arbeta utifrån en bred systemförändrande ansats där kortsiktiga lösningar kombineras med långsiktiga.


Här kan du ladda ner rapporten Orten bortom våldet och här laddar du ner rapporten Rinkebymiljarden.


Se filmen från Ingvars föreläsning.

Vänd dem inte ryggen

Socionomisk analys av destruktiva subkulturer. 
Av Eva Lundmark - Nilsson & Ingvar Nillson, Fryshuset.


Läs rapporten här.

Peter lämnade Brödraskapet Wolfpack 

Göteborgs-Posten 2016-05-22


Peter Svensson, 38, var fullvärdig medlem i det våldsammaste gänget av dem alla - Brödraskapet Wolfpack. Men han valde att lämna den kriminella världen. Nu berättar han om vikten av att en bra avhopparverksamhet för att lyckas. – Jag vill visa för andra att det går.


Läs artikeln här.